Bashir Badr’s soulful ghazal “Agar talaash karon, koi mil hi jayegi, magar tumhari tarah kaun mujhe chahega” and some highly popular ones like “Ranjish hi sahi, dil hi dookhane..

trending now